פיקוס

עץ בעל עלווה ירוקה ומבריקה, צפופה עם צורת גידול אליפטית. מצויין לכיסוי והסתרה.  זמין כל השנה.

גובהו כ-2-3 מטר ומתאים לפיזור בחלל ליצירת אווירה בכדים גדולים ולמחיצות והסתרה באדניות.