מולנבקיה עמוד

מטפס משתרע אשר עוצב על עמוד גבוה. ירוק-עד בעל עלווה ירוקה כהה. זמין כל השנה.

גובהו כ-2.5 מטר . אין צורך בכד. מתאים להתוויית שבילים, יצירת מחיצות ואווירה