דיאנלה

עשבוני רב-שנתי בעל עלים סרגליים וארוכים מגוונים ועמודי פריחה בצבע לבן-כחלחל בקצוות בקיץ ובסתיו.

גובהו כ-80 ס"מ. מתאים לכדים בינוניים ומקבץ צמחים