גינזו

גובה 90 ס"מ, אורך-רוחב- 40 ס"מ.

זמין בלבן בלבד. לא ניתן לצביעה