אריקה בינונית

דקל רב גזעי, עשיר בעלים. יוצר אווירה טרופית ייחודית. זמן כל השנה

גובהו עד 4 מטר, מתאים לכדים בינוניים וגדולים ולמקבצים טרופיים